Deníček skupiny Těžká doba


20. zkouška 28.04.2004

Vzhledem k tomu, že celý den kromobyčejně náročný a zejména odpoledne, kdy s br.Karlem zasedáme v porotě Ústeckého slavíka, přicházím na zkoušku k Malinům o něco později, kdy už všichni mají naladíno a někteří už běží pro druhé pivo. Pročež ještě za chodu vybaluji a usedám, otíraje přitom čelo.

Též jest na zkoušce přítomen na náslech Tomáš Hubený, aby nás lépe poznal, když to vypadá, že by nás mohl zvučit, neboť jsme s jeho službami byli vždy spokojeni. Avšak díky vcelku teplému počasí jsou na náslechy přítomni i první letošní posluchači, zejména pak Mistr František s rodinou i pejskem a posléze přátelé Míry J.

Probíráme zejména kusy, které bychom měli hrát na dalších následujících akcích, které již již neprodleně klepou na dvéře, a přitom rozebíráme hlasy z lidu na minulém vystoupení (zejména pochvalu Pražského bratra, který pravil, že kus Šmajdák a ploužáky máme "vymazlený") a též četné formulace typu "řekl chlapec dívce", které však již nelze zveřejňovat, přestože byly většinou velmi podařené.

Na základě námětu Míry J. na drobné "zavrtání se" družebním polským kolegům preludujeme jen tak zlehounka polskou bigbeatovou píseň, jejíž název si nepamatuji ani ho neumím vyslovit, a kupodivu, najednou, kde se vzal, tu se vzal, je na světě nový kus velmi povedeného image, o designu nehovoře. Br.Karel zpívá jako rodilý polák včetně měkké výslovnosti příslušných spřežek a aby toho nebylo málo, všem členům kapely se kus zamlouvá.

MJ> Du du od kapely Lady Pank

Kolem 21.30 na mě začíná přicházet dřímota po náročném dni, pročež sedím, opíraje čelo o nástroj a hraji velmi úsporným způsobem, avšak bez záporného vlivu na výkon. Kolem 21.45 pak využívám balení I.Y.P. a balím taky, velkoryse přeslýchajíce starostlivé přátelsky míněné poznámky některých bratrů. No alespoň, že se už dá hrát venku a je hezky, že.