Deníček skupiny Těžká doba


6. zkouška 14.01.2004

První zkouška v novém roce v kompletní sestavě svolána na 19.00, kterážto doba se začíná jevit jako velmi vhodná, neboť jest dostatek času k podvečerní samopřípravě a jiným přidruženým činnostem. Přicházím sice přesně, avšak s drobnou, viditelné stopy tvořící nečistotou na obou botách, na což jsem upozorněn jednak paní uklizečkou, jednak přejícími bratry. Naštěstí se nepotvrzuje původní podezření o organickém původu dané nečistoty, z čehož mám upřímnou radost (ne tak bratři). M.N. a I.Y.P. postupně vylézají z čajovny, kde se až doposud napájeli orientálními čaji na povzbuzení některých funkcí, prý souvisejících s hudební činností našeho tělesa.

Pilně zkoušíme některé nové kusy, abychom je, rovněž za pomocí pronášených přípitků, dostali takříkajíc do krve, a nutno přiznat, že kázeň je rozvolněná, což se projevuje zejména častými odchody M.N. a I.Y.P. na pisoir (zřejmě v důsledku vedlejších funkcí popíjených čajů) či různými častými verbálními vsuvkami až výplněmi. Navrhuji kapelníkovi, že by měl všem dotyčným vyrušujícím udělit alespoň ústní pokárání, neboť disciplína je základem činnosti každé seriózní kapely, že. To ve smíšeném sboru Alou Vivat panují jiné pořádky, jak jsme několikráte ujišťováni.

I.Y.P. poprvé hraje na nový klávesový stroj, též zn.YAMAHA, jenž má oproti původně používanému stroji dvě zásadní výhody, a sice přinejmenším poloviční hmotnost a velikost a zároveň mnohonásobné větší množství zvuků, mezi nimi i dost dobrý Hammondův orgán kupříkladu do Smoke On The Water. I.Y.P. je, i přes objektivně menší množství bílých a černých klapek, evidentně nadšen a nic nedbá na naše přátelsky míněné dobré rady, aby si na každý písemně vydaný kus vždycky pěkně nahoru napsal digitální číslo používaného rejstříku, když jich tam je tolik. A to prej si budu pamatovat, nejsem jako NĚKDO, že... Jaké je pak naše všeobecné veselí, když na sklonku večera I.Y.P.zjišťuje, že nás skutečně měl poslechnout a že jsme, jako již pokolikáté, měli, my staří mechem obrostlí psi, pravdu.

Taktéž jsou pronášeny různé vtipné připomínky a glosy, např. J.H.Š. po pozdním nástupu na sólo : přišlo to dříve, než jsem čekal (doplněno br.kronikářem o dovětek : pravil chlapec dívce ...). Nebo br.kapelník : hrajeme to v Gé, aby se mi to lépe mačkalo (pro jistotu ponecháno bez komentáře). M.N. nás rovněž seznamuje s textem jedné ze svých SMS básní se silně eroticko - autobiograficky zabarveným podtextem, jejíž doslovné znění sice není vhodné k veřejné interpretaci, avšak síla mistrovy výpovědi je i přesto zcela zřejmá.

V dobrém rozmaru při sklence bílého vlašského ryzlinku (dodal br.kronikář) čas příjemně ubíhá, zejména když se ve dveřích objevují dvě mladá děvčata (Markéta Strnadová po syntetických stěnách lezoucí + 1) a br.kapelník ihned hbitě velí hrát úplně jiný kus, aby mohl předvést svou brilantní techniku pravé zmrzačené ruky a ležérně nedbalou jihobritskou výslovnost cizojazyčně pěného kusu. Děvčata se tváří, že se jim kus líbí, z čehož má, zejména někteří, velikou radost. Kolem 22.00 rozdělujeme úkoly na příští zkoušku, předávám (konečně) br.kapelníkovi relaci kusu Vzdálená tvář v provedení pro kapodastr a kolektiv a rozcházíme se, někdo do R.U.M., jiní do ZUŠ, další pak domů. Zkouška zcela rozhodně všestranně přínosná.