Deníček skupiny Těžká doba


4.zkouška 22.12.2003

Zkouška je svolána na 18.30 hod a jest provedena v redukovaném počtu a bez elektrických strojů, neb M.J. se kapelníkovi omluvil skrzeva chřipku a M.N. se neomluvil vůbec. Na čepu jest kvalitní bílé veltlínské vínečko, které (jsem) dodal br.kronikář. Bratři hovoří o tom, že naše internetové stránky jsou prý relativně hojně navštěvovány, což nás naplňuje dobrými pocity, zvláště když uvážíme, že některé návštěvy by mohly být i od jiných osob než členů Těžké doby.

J.H.Š. přináší zajímavý perkusní nástroj a sice zlaté chrastící vejce, kterému jest ihned přidělen nomenklaturní název Š.Z.V. neboli Škarkovo zlaté vejce za současných převážně humorně spekulativních úvah, k čemu všemu by šlo takové či taková vejce využít.

Br.Karlovi vypadává z kapsy titulní strana vložek Allways Mega, což vede k jeho další snaze nahlodat můj manželský svazek nenápadně zákeřnou glosou, co všechno je on, br.Karel, pro svoji milovanou choť ochoten podstoupit ba i v tom obchodním řetězci. Smějeme se velmi, zejména mystifikovanému dialogu s prodavačkou ve smyslu : to má pán pro sebe ?

Taktéž je na návštěvu povolán br.Trumpetka, který Dům dětí hledá napoprvé rovněž na Velkých Hamrech. Smějeme se tomu velice, maje na mysli ten samý myšlenkový pochod druhdy u M.N.

Cvičíme v akustickém duchu zejména Slunečný hrob, kde se I.Y.P. konečně jakž takž chytá, Povodeň a rovněž další kusy, jako například Petěrburg, ve kterých Trumpetka coby host zručně preluduje na flétny, které si s sebou prozíravě na moje doporučení přinesl.

Rozmlouváme o všelijakých záležitostech, líčíce Trumpetkovi zejména různé žertovné příhody ze života Těžké doby.

Kolem 21.20 balíme a vydáváme se do restaurace Avion, kde však již zavříno, pročež pokračujeme až na Mendrik. Tam sice místa dost, ale neskutečný puch, přesto usedáme a opět humorně rozmlouváme o Těžké době, našich jízdách na tandemu, odchodech Pepy Kněžka z obou kapel a tak. Ve 23.00 platíme a s veselou myslí se rozcházíme do svých domovů.