Deníček skupiny Těžká doba


10. hraní – Malé vánoční trhy Dolní Dobrouč – sobota 01.12.2007

.. a tak se přihodilo, že koncem listopadu opět zcela neočekávaně přišel další prosinec se svými dlouhými a tajuplnými večery.

Všechno všecičko již dávno odkvetlo, bundespressový management ještě více roztáhl svůj nenasytný chřtán a kryptokomunistická plutokracie se všemi svými nohsledy a pomahači zrádně zaťala své špinavé pařáty do staroslavného furtdírovského Florianova domu, aby jej co nejvíce esteticky sprznila.

A v této komplexně nelehké době vyrazila naše optimistická Těžká Doba do nedaleké Dolní Dobrouče, aby v samém centru obce podala pomocnou bigbítovou nejen ruku organizátorům Malých vánočních trhů, pořádaných v rámci víkendového společenského adventního ruchu.

V souladu s pravidly konspirace jsme se sice rozdělili na několik nezávislých fragmentů, avšak kolem 19.00 jsme již všichni, někteří i se svými děvčaty, trpělivě přešlapovali na místě samém, tvořeném jednak malým elektrifikovaným a teplofikovaným zastřešeným podiem, druhak řadou stánků s různými předměty a pochutinami, kupříkladu teplou medovinou, kterou jsme s br. Karlem neprodleně okusili obouruč.

Těsně před námi vystupovali country hoši z České Třebové a hned po nich na samý závěr celého večera jsme na technicky více než přívětivě vybavené podium nastoupili v komplexní rozšířené sestavě my. Zvukařem byl náš starý dlouhovlasý známý z Cakle, takže plugování proběhlo hladce, relativně i rychle a zejména bez větších sklerotických problémů.

Přestože jsme měli rukou br. Yamahy vytvořen obligátní Playlist, konkrétní repertoir byl nakonec, tak jako obvykle, tvořen dle momentálního rozpoložení a prokřehlých údů frontmana br. kapelníka, usazeného ve světlech reflektorů zcela vepředu, kterého sice nepochybně hřály žhavé pohledy v rámci možností početného publikumu, avšak nejspíš málo, zatímco nás, melodicko rytmickou sekci, motor kapely, sedící ve stínu až zcela vzadu, hřály dva vysoce výkonné elektropropanbutanové teplofukary nepoměrně účinněji.

I přes tento dialektický rozpor však lze konstatovat, že všechny vybrané kusy zazněly v esteticky hodnotné podobě, způsobené zcela jistě zvýšenou osobní koncentrací všech zúčastněných jako důsledku neproběhnuvší předchozí zkoušky. Hned po déletrvajícím vystoupení, provázeném ba i, tuším že dvěma, přídavky a následnými pochvalnými hlasy ze strany prostého lidu i vedení obce, jsme hbitě zabalili, do automobilů naložili a na předem avízovanou večeři jako součást kulantního honoráře do místního restaurantu se vypravili.

To již v našich řadách chyběl baskytarista Málin, zkušený jedlík, který zcela pošetile opustil prostor akce ve chvíli nejhodnotnější. A nebyla to večeře jen tak ledasjaká, nýbrž tvořena více než kvalitními dvojitými vepřovými špízy ať už s pikantní či naopak se sýrovou omáčkou se všemi přináležejícími pevnými či tekutými komponenty. Pročež jsme dlabali jako na mlejn, když jsme čas, potřebný ku přípravě takto hodnotné krmě, trávili plodnými a přínosnými hovory zejména o hudebně estetických a jiných organizačních problematikách.

Tak třeba : do šantánu já chodit nemusím ... do šantánu já už chodit nemusím ... do šantánu já už chodit nemůžu ... Kolem 23.15 jsme bohužel museli ukončit naše příjemné posezení a klidnou nocí se odebrat ke svým domovům, hodnotíce celou akci jako více nežli plodnou a přínosnou, navíc s příslibem i dalších možností vystoupení. A to věru pro skromné hudební amatéry není málo.

PeKu