Deníček skupiny Těžká doba


22. zkouška 12.05.2004

Zkouška svolána tradičně na 19.00, přičemž v hojnějším počtu přicházíme někteří i dříve, abychom v klídku popili či pohovořili před tím pracovním výkonem, že. Vzhledem k tomu, že není přítomen ani jeden z perkusistů, není to dnes, jak se lidově říká, to pravé ořechové čiliže "něco tomu chybí". Asi tak, jako když jde mladý chlapec na schůzku s děvčetem a zapomene si doma ...

Pročež pouze prověřujeme prověřené, reprízujeme některé obtížnější pasáže, abychom tam v dalekém Pollandu neudělali ostudu, domlouváme sraz na sobotu, načež já těsně před koncem kolem 21.20 odcházím domů spočinout, zatímco zbytek kapely ještě pilně cvičí škály a vokály v refrénech.