Deníček skupiny Těžká doba


12. zkouška, středa 25.02.2004

Jelikož v poslední době nemám doma příliš klidu ku cvičení, přicházím na tuto zkoušku o něco dříve a v inspirujícím prostředí naší milé zkušebny za přítomnosti marockého mátového resp. jasmínového čaje pilně cvičím škály, dvojhmaty a další obtížnější pasáže, abych to chlapcům nekazil. I.Y.P., který přichází hned po nás, na to zírá velmi překvapen a soudím, že se nad svým přístupem ke klávesovému nácviku bude muset bedlivě zamyslet.

Jest inzerována návštěva alternativního perkusisty, která se však neuskutečňuje, přesto jsme, kupodivu, v plném počtu včetně již tradičního naslouchatele Kuku.cz. Časoprostor rozbalování a plugování vyplňujeme spolu s I.Y.P. čtyřruční synchronizovanou hrou na jeho skvělý stroj ve stylu šíleného technopártodiska, což nás všechny, až na jednoho blíže nejmenovaného, naplňuje naprostým nadšením a až zase někde budeme vystupovat, použijeme tento náš vynález jako hudební vložka DUO POKUL.

Hned poté dáváme San Francisco Blues, ke kterému br.kapelník stloukl vlastní český text, ke kterému nikdo z nás nemá vážnějších připomínek a jest tudíž schválen k dalšímu použití. Následuje Šmajdák, Pumpin a další kusy v rámci již standardní vnitrokapelní buňkové činnosti.

A nebyla by to zkouška jako taková, kdyby opět nepadaly výroky typu Ř.CH.D resp. Ř.D.CH., tentokráte v nechtěné režii zejména br.kapelníka. Tož tedy :

V pilné tvůrčí práci čas pěkně ubíhá, takže 21.00 je tu vzápětí. M.N. prchá jako první, zejména poté, kdy mu mobilem zvěstováno, že manžel jde na noční, my ostatní zvolna a uvážlivě. Opět nenavštěvuji R.U.M., což mě sice nenaplňuje žádnou radostí, ale potřebuji si přece jen odpočinout.