Deníček skupiny Těžká doba


2003 -  Co bylo před TD

Do léta 2003 se kapela scházela na zahrádce restaurace U Malinů, ve zcela akustickém obsazení a hrála převážně folk-rockové věci, například od Vládi Mišíka. Podrobněji je to popsáno v deníku od Petra Kuldy.

Bohužel, z tohoto období se nedochovala žádná fotodokumentace.

Po několik let před rokem 20063 jsem se já (MJ) občas potkal s Karlem Pokorným, který mne znal jako bývalého kytaristu kapel AQUA a ORLICE a který mne zval, ať si někdy přijdu zahrát k Malinom s nimi ...

... až to konečně dopadlo a já se objevil na zahrádce U Malinů.

Protože jsme se domluvili, že zvuk kapely rozšíříme o zvuk (mé) elektrické kytary, přestěhovali jsme se ze zahrádky do altánku (v téže zahrádce), kde byla elektrická zásuvka - věc pro elektrokytaristu naprosto nezbytná.

V té době jsem hrával na vlastnoručně vyrobené elektronkové kombo s lampami EL34 a Celestion G12/75 reproduktorem, které mělo jednu velkou nectnost: vážilo 25 kg. Protože se mi nechtělo na každou zkoušku vláčet toto závaží, vyrobil jsem si malé kombíčko vsazené kvůli váze do papundeklové krabice, které proto dostalo název Papundeclophone (a vážilo necelé 3 kg).

Koncem roku 2003, díky nastávajícímu zimnímu chladu, museli jsme shánět jiné místo pro naše zkoušky Nejprve jsme zkoušeli v ZUŠ UO, kde to nebylo kvitováno s povděkem, a proto laskavostí vedení DDM (Domova dětí a mládeže) jsme nalezli útočiště právě zde (v té době se DDM nacházel ještě za budovou okresního soudu v UO).

Takže právě v tomto místě začíná historie, která je dále popsána uměleckým stylem naším kronikářem Petrem Kuldou.


Restaurace U Malinů

Slavná oustecká hospoda, kterou oslavil i jiný oustecký rodák - Slávek Janoušek.


poslední aktualizace: 7.7.2022

Autor textu: Míra Junek