Deníček skupiny Těžká doba


12.12.2003 aneb podruhé v novém působišti

Zkouška je svolána na 18.30 hod, kamž přicházím nepatrně později, jedouc na praseti, v každé ruce husu (jinými slovy láhev červeného vínka, láhev Ferneta, o kterém někteří již drahně dlouho mluví, cože s ní je, plastové kalíšky a též dobrý otvírák na špunty) , neboť náš velitel povil předchozího dne synka Jakuba, tak abychom jako tento jev náležitě prodiskutovali. Výše jmenovaný však přichází úplně poslední, nýbrž musel dleti v porodnici na nácviku přebalování, a též přináší láhev čehosi dobrého. Avšak záhy vysvítá, že Ferneta vlastně nikdo z nás vůbec nepije, i láhev br.Karla zůstává neposkvrněna, takže jsou nakonec všichni rádi, že máme dobrou Frankovku a kdopak nám ji přinesl ?

Na chodbě probíhají poslední přípravy na zítřejší akci, pročež spejeři řádí ostošest a ve zkušebně panuje smrad. Jde jim to, hochům skoro stejně dobře jako na mostech, a prý už nějaké sprejery chytili. I.Y.P. dlí, tak jako obvykle, v jednom ze svých nechvalně proslulých duševních rozpoložení, takže při hře zcela nepokrytě chrápe, hraje pouze levou rukou, tváří se jako Prochor Semjonovič před soubojem a vede rozervanou řeč, pročež se jeho tatíček musí značně ovládati, což však činí s noblesou sobě vlastní. Inu, je to dřina,provdat dceru, že.

Cvičíme zejména na zítřejší vystoupení zde v DDM a sice kusy, kde si nejsme zcela jisti v kramflecích. Míra Junek dodává tištěnou relaci nového kusu od I.Poppa, který se poměrně záhy klube jako velmi nadějný, možná i proto, že jeho prvotní nácvik probíhá v rámci samého úvodu nýbrž takto tzv.dělené zkoušky.

Zejména je však třeba ve vztahu k celému večeru suše poznamenat, že se konečně podařilo, a to bez zjevných dalších negativních následků, přimět J.H.Š. k forzírovanému zpěvu o oktávu výše, než obvykle, ve známém kusu Smoke On The Water, o jehož prezentaci měli někteří člen jisté pochyby, které tímto, alespoň doufám, byly zaplašeny, neboť kus konečně zní tak, jak má. A až I.Y.P. přestane i zde chrápat a zapojí do hry obě ruce spolu s alespoň přibližným odvarem hammondova orgánu, to pak teprve bude, ech kletě.

Kolem 21.15 balíme (M.N. již před 20.00), uschováváme stroje dole v kanceláři a jdeme do svých domovů, br.Karel, M.J. a J.H.Š. pak ještě na jedno do R.U.M.