Říčky - Orlické Podhůří

Řekni, kde ty Říčky jsou ...

Mapka republiky

Když se řekne Říčky, občas dochází ke zmatení pojmů. Spousta lidí zná především Říčky v Orlických horách - známé lyžařské středisko ležící 40 km od Ústí nad Orlicí .

Obec Říčky, které jsou součástí obce Orlické Podhůří, leží od Oustí, jak se tady říká, mnohem blíž - vzdušnou čarou asi 4 km na severozápad neboli 50 minut pěšky přes les nebo 7 minut autem.

Zeměpisně patří do ústecko-orlicka.

O obci Říčky v Orlickém Podhůří

Říčky jsou nyní součástí obce s názvem Orlické Podhůří , která dále zahrnuje Dobrou Vodu, Kaliště, Pernou, Rozsochu a Rviště.

okno

Základní údaje o Říčkách jsou uvedeny na Wikipedii, takže jen stručně:

 • nadmořská výška: 410-460 mnm (domy)
 • nejvyšší kopec nad obcí: Podhoří (Podhořín) 528 mnm
 • počet obyvatel: něco málo přes 350 ve 150 domech
 • První písemná zmínka o obci: rok 1475
 • Říčky neleží na žádné průjezdné trase, takže je zde ticho a klid

Aktuality - Kultura v okolí

Rockování u Konťáku

sobota 19.8.2023, od 16 hod, Brandýs nad Orlicí

Brandýské mámení

1. a 2.9 2023, od 20 hod - Brandýs nad Orlicí

Brandýské mámení


na začátek ...

Jak se do Říček dostat

Po silnici

Do Říček odbočuje silnice z Ústí nad Orlicí přes Libchavy směrem na Brandýs nad Orlicí a Choceň. Od odbočky je to asi jeden kilometr.

Druhá silnice vede z Ústí nad Orlicí přes Kerhatice a připomíná horské silnice v Tatrách. V současné době [2022] je povolen průjezd pouze pro ty, kteří bydlí v Orlickém Podhůří.

Během školního roku je docela rozumné autobusové spojení s Ústím nad Orlicí i Brandýsem / Chocní, kde je vlakové připojení.

bezky

Pěšky

Z Ústí nad Orlicí vedou dvě turistické cesty, obě tak 45-60 minut:

 • Modrá, která dále pokračuje na Dobrou Vodu
 • Červená, která dále pokračuje přes Klopoty a Bezpráví do Brandýsa

V opačném směru se dostanete do Říček po červené i od vlakové zastávky Bezpráví.

Z vlakové zastávky Bezpráví se už nedostanete, protože ji nějaký moula z Českých drah v Olomouci škrtnutím pera zrušíl

Na kole

odbočením z pěkné cyklostezky vedoucí údolím Tiché Orlice z UO do Brandýsa. Po odbočení vás čeká trochu šlapání do kopce - převýšení je asi 100 m.

na začátek ...

Pár informací pro návštěvníky

Když máte žízeň ...

Obecní hospoda

s kulturním domem v centru obce. Otvírá ve středu od 17 do 22 hod a v pátek do 23 hodin. Má i příjemné posezení venku. Točí se Radegast a Gambrinus, k jídlu pizza.

Hospoda Klopoty

Deset minut od Říček je hospoda v rekreační chatové osadě Klopoty. Točí se Březňák. Bohužel, funguje nepravidelně.

Občerstvení U Pildy

Kousek od bývalé vlakové zastávky Bezpráví, asi půl hodiny pěšky ze Říček, je vedle staré hájovny na cyklostezce skvělý stánek s občerstvením U Pildy. Točí se Bernard 11, 12 nefiltr a Černá lavina. Sídlí tam duch Slavností sněženek... Pondělí a úterý zavřeno.

Cukrárna ve Rvišti

Výborné zákusky, pizza a točený Bernard.

Bankomaty

Nejbližší bankomaty jsou v Ústí nad Orlicí.

Obecní úřad

Sídlo: Dobrá Voda 4
tel. 465 588 119
mail: obec@orlickepodhuri.cz
starostka: Marie Kršková, 603 712 142, starosta@orlickepodhuri.cz

na začátek ...

Okolí

Říčky leží v nádherné krajině. Kolem Říček se táhnou kopce podhůří Orlických hor, pod Říčkami se v meandrech prodírá řeka Tichá Orlice z Ústí nad Orlicí do Bezpráví a Brandýsa nad Orlicí. Pod Říčkami leží v údolí osada Klopoty, kde dříve bývaly vyhlášené lázně a dnes je tam hospoda a chatová oblast.

img/mlok.png

Pro okolí Říček jsou typické velké výškové rozdíly - údolí Orlice leží kolem 310 metrů nad mořem, nejvyšší kopce dosahují 550 mnm. Vedle širších údolí (Klopoty) jsou kopce rozbrázděny úzkými zaříznutými údolíčky s mnoha popadanými stromy, kam noha normálního člověka nevkročí. V některých z nich lze narazit např. na mloka skvrnitého.

V lese také můžete spatřit stádo muflonů a při troše štěstí i lišku nebo jezevce.

Říčky jsou obklopené lesy na vápencovém (opukovém) podloží. Převažují smrčiny, které jsou ale doplněny spoustou dalších dřevin, takže lesy jsou poměrně druhově pestré a díky tomu lze v okolí najít i docela vzácné houby , mnohé z nich z červeného seznamu.

okolí Říček

Podobně na sečených loukách rostou houby z rodu voskovka, které díky svému pestrému zbarvení patří k nejkrásnějším houbám.

Sudislavské Maštale

Sudislavské Maštale jsou přírodní rezervací na dohled od Říček, mezi nimi a Říčkami však leží údolí Tiché Orlice, takže cesta k nim trvá zhruba hodinu.

Nalézají se zde suťové bučiny na strmých opukových skalách se vzácnými rostlinami a houbami.

Brandýs nad Orlicí

Město s 1400 obyvateli a rehabilitačním ústavem. Po Bílé Hoře zde několik let žil Jan Amos Komenský.

Blízko Brandýsa je zřícenina hradu z 13. století, pomník J.A. Komenského a přírodní bludiště - labyrint.

Bezpráví

Bezpráví, které se nachází na pravém břehu Tiché Orlice, je součástí Orlického Podhůří. Mlýn zde stál již roku 1506. Později byl přestavěn na tkalcovnu, která vyráběla až do 50. let 20. století.

Bezpráví je rovněž poslední vlakovou zastávkou před Ústím nad Orlicí, zřízená v roce 1947. V současnost je bohužel ohrožena zrušením kvůli změně železničního koridoru.

Prochází tudy cyklostezka Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí - Choceň a najdete zde příjemné občerstvení s výborným pivem U Pildy.

Samota Háje - U tří chalup

Původně zde bývala velká pohanská osada s posvátným hájem, kde se podle pověsti na velkém balvanu obětovalo bohu Radhošťovi. Cyril a Metoděj obrátili obyvatele na křesťanství, posvátný háj vykáceli a postavili kapličku, ze které se postupně stal klášter benediktýnek. Ten se zachoval až do třicetileté války.

Cykostezka

Cyklostezka vede meandry řeky Tiché Orlice z Ústí nad Orlicí přes Bezpráví a Brandýs do Chocně.

Do Říček se z ní dá odbočit kousek před Bezprávím, za Dolečkovou hájovnou, směrem na Klopoty.

Na tuto cyklostezku navazují další: v UO do Letohradu a do České Třebové, v Chocni do Vysokého Mýta.

Naučná stezka Po stopách živé vody

V roce 2013 byla vybudována naučná stezka kolem Říček. Na 9km dlouhé stezce se nachází 8 naučných tabulí s informacemi o historii obce, vodním hospodářství, místní floře a fauně.

Rozhledna na Andrlově chlumu nad Ústí nad Orlicím (558 mnm)

rozhledna

Rozhledna nazývaná Stříbrná krasavice byla obnovená v roce 1996 a je vysoká 50m. Sousedí s ní výletní restaurace chata Hvězda. Za pěkného počasí je výhled na Krkonoše, Orlické hory, Kralický Sněžník, Jeseníky, Českomoravská vrchovina, Železné hory a Pardubickou rovinu s Kunětickou horou. Za velmi dobré viditelnosti lze vidět i Beskydy.

na začátek ...

Turistika

Pochod Via Longa

Říčky jsou výchozím a cílovým místem každoročního pochodu s názvem Via Longa. V roce 2013 se šel již 25. ročník.

Trasy pro pěší jsou dlouhé 9 ,18 a 45 km, trasa pro děti 3 km.

Tady jsou fotky ze starších ročníků pochodu a informace o historii pochodu.

Další pochody v okolí

 • Skobácké putování (UO)
 • Hledání Stromoucha (UO)
 • Přes tři hrady (Sopotnice)
 • Bruntosauří šlápoty (UO)
na začátek ...

Historie obce Orlické Podhůří

Vznik obce Orlické Podhůří

Obec vznikla spojením tří samostatných obcí Dobrá Voda, Rviště a Říčky a jejich osad. V roce 1949 byla spojena Dobrá Voda s Rvištěm, v roce 1960 byla k takto vymezené obci Rviště připojena obec Říčky a integrované obce byly zpočátku pojmenovány Rviště. Toto pojmenování vyvolávalo nespokojenost v ostatních částech nově vytvořené obce, neboť šlo o místa přibližně stejně velká a důležitá, byla nově vytvořená obec nakonec k 16. 2. 1961 pojmenována neutrálním názvem Orlické Podhůří daným geografickou polohou v kraji, který bývá takto nazýván.

Historický vývoj obce

Z historického hlediska je vznik většiny míst tvořících dnešní Orlické Podhůří spjat s vrcholnou kolonizací, kterou na pravém břehu Tiché Orlice prováděli na přelomu 13. a 14. století příslušníci rodu z Brandýsa (jeho příslušníci pocházeli z hradu Brandisa nedaleko Lipska) a při níž bylo vytvořeno panství Brandýs nad Orlicí. Nelze ani vyloučit, že počátky některých míst, soudě dle celkového uspořádání vsi a její orné půdy, spadají již do období rané kolonizace (konec 12. - počátek 13. století) prováděné za účasti domácího obyvatelstva příslušníky družiny Kojaty Hrabišice a páni z Brandýsa budování těchto vsí jen dokončili a přivedli sem další osadníky pocházející sice ze Saska, ale pravděpodobně z původního slovanského obyvatelstva východních částí Saska (Srbové). Jako příslušenství panství Brandýs n. Orlicí je poprvé v roce 1399 doloženo Rviště, v roce 1506 Bezpráví (tehdy jen mlýn), Dobrá Voda (uspořádání centra vsi v podobě tzv. lesní návesní vsi - usedlosti uspořádány do kruhu kolem návsi, orná půda sem k nim připojuje v podobě paprsků- svědčí o starším původu), Kaliště, Luh a Perná.

Nejpozději vznikla ves Rozsocha. V roce 1544 se připomíná jen les „Rosocha“ jako součást panství Brandýs nad Orlicí, v roce 1685 se již připomíná stejnojmenná hospoda. Kolem hospody ale i v dalších místech postupně káceného lesa vznikala další obydlí. která položila základ dnešního sídliště. Poněvadž část osídlení vznikla na pozemcích patřících ke Rvišti a část na pozemcích patřících k Velké Skrovnici (část této vsi byla rovněž příslušenstvím brandýského panství), dělila se Rozsocha až do roku 1961 na dvě části - rvištskou (tzv. 1. díl, dnes Horní Rozsocha) a skrovnickou (tzv. 2.díl, dnes Dolní Rozsocha)

Na počátku 19. století severně od vsi u pramene Klopotského potoka byly založeny lázně, hostinec a kaple nazývané Klopoty. Lázně záhy zanikly, místo samo je i dnes turistickým centrem.

Rozsocha 2. díl. byla spojena až do roku 1960 s Velkou Skrovnicí.

Do vývoje Luhu a Bezpráví zasáhla v letech 1842 - 1845 výstavba olomoucko - pražské dráhy, která probíhala v údolí Tiché Orlice v těsné blízkosti těchto míst. Železniční zastávka v blízkosti Bezprávi však byla zřízena až za 2. republiky (v letech 1947 – 48). Mlýn na Bezpráví byl počátkem 20. století změněn na tkalcovnu, která pracovala až do roku 1950. Po zřízení okresních úřadů v roce 1850 byly všechny části dnešního Orlického Podhůří s výjimkou Rozsochy - 2. části připojeny k soudnímu okresu Ústí nad Orlicí a politickému okresu Lanškroun. Perná však až do roku 1949 byla osadou Sudislavi nad Orlicí a teprve v uvedeném roce byla připojena ke Rvišti.

Vznik Říček

Počátek Říček je zřejmě spjat již s ranou kolonizací prováděnou nižší šlechtou na přelomu 12. a 13. století, první písemná zpráva však pochází až z roku 1475, kdy se připomíná Václav Vrabec z Říček.

Všechny dnešní části Orlického Podhůří s výjimkou Říček a Rozsochy 2. části sdílely až do zrušení roboty v roce 1848 osudy panství Brandýs nad Orlicí. V roce 1654 měla Dobrá Voda 13 poddanských usedlostí, Kaliště 5 ( z toho 2 byly pusté), Perná měla jen 2 pusté usedlosti a Rviště 13. Bezpráví ani Luh se nepřipomínají, Rozsocha tehdy ještě neexistovala. Říčky byly díky své poloze farou přiděleny k vzdálenějšímu Brandýsu nad Orlicí.

Tak Říčky sdílely s Brandýsem proměny víry. Měly tudíž příležitost a čest stýkat se s arciučitelem Janem Ámosem Komenským, posledním českobratrským biskupem, který v Brandýse nad Orlicí dlel pod ochranou Jana Staršího ze Žerotína. Ale jaký je to útulek, jaká je to bezpečnost v rozhlášeném sídle jednoty když zuřily bouře a nepokoje? Výří zraky jezuitů se zlověstně k Brandýsu upíraly a zášť způsobila že i Karel Starší ze Žerotína obdržel přísný rozkaz aby na svých statcích neskrýval bratrské kněze.V této nanejvýš kritické době, kdy se rozmáhaly mrákoty pohrom přijal Komenského kterýsi říčský bratr a ubytoval ho v chaloupce ze dřeva sroubené v klopotském údolí. Zde napsal svůj výtečný a vyhlášený spis "Labyrint světa a ráj srdce" odtud odcházel na Zátvor, kde se s brandýskými bratry scházel.

Po Komenského odchodu do Krkonoš na paství souvěrce Jana Sadovskéhoa a po jeho odchodu z čech, přišly na naši zemi zlé časy. Lidé opouštěli své statky a utíkali pryč. Říčky do roku 1848 patřily postupně k panství Doudleby, Litice, Žamberk a od r. 1809 k panství Doudleby - Horní Jelení. V roce 1654 zde bylo 17 poddanských usedlostí (tehdy byly příslušenstvím panství Žamberk), z nichž 1 byla pustá. Lidová pověst vypráví také o tom, že jižně od vsi v poloze „V hájích“ (též Tři chalupy) stával až do třicetileté války klášter.

V průběhu let se docela měnil počet obyvatel jednotlivých částí Orlického Podhůří. Koho to zajímá, může juknout na tabulku počtu obyvatel.

na začátek ...

Památky a historie

Památník padlým z 1.a 2. světové války

Během 1. světové války muselo z Říček odejít 100 mužů do války, 18 z nich padlo. Ve 2.sv. válce byl jeden občan umučen v koncentráku a jeden zahynul při partizánské akci na Opavsku.

Jan Amos Komenský

trávil po Bílé Hoře 4 roky (od r.1622) v blízkém Brandýse nad Orlicí. Kniha Ráj světa a labyrint srdce byla dopsána v roce v Klopotech. Někteří badatelé připoušějí, že se jednalo o Klopoty pod Říčkami, ne Klopoty u Brandýsa, i když to není moc pravděpodobné.

img/svijan

Kaple Andělů strážných

z roku 1869, postavená původně v pseudo-románském slohu.

Socha sv. Jana Nepomuckého

- pozdně barokní socha u místního hřbitova, pochází z roku 1757.

Klopoty

Kaple Panny Marie Pomocné, která stojí nad studánkou, kde pramení Klopotský potok. Pramen byl považován za léčivý, proto došlo na počátku 19. století k postavení kaple (1812, obnovena 1892) a založení lázní a hostince (1817), které byly hojně navštěvovány. Byly přestavěny v letech 1876 a 1909, lázně však časem zanikly, kaple s hostincem však přetrvala do dnešních dnů.

V Klopotech se také hrálo amatérské divadlo, které dosáhlo svého vrcholu v 50. letech minulého století. V 70. letech však bohužel zaniklo.

Železniční domky čp. 51 a 53

- technická památka dokladující vývoj hlavní železniční tratě Olomouc-Praha.

Luh

Bývalá hájovna - empirová stavba z 1. poloviny 19. století s pomníkem hajného Čeňka Dolečka a jeho syna Oldřicha u hájovny, kteří zemřeli za 2. světové války: Za pomoc partyzánům byl Čeněk Doleček popraven 18. 10. 1944 a jeho syn zemřel v koncentračním táboře.

na začátek ...

Názvy částí obce Orlické Podhůří

Původ názvů jednotlivých částí obce

Původ názvů Bezpráví a Dobrá Voda nepotřebuje zvláštní komentář. Není známo jaké bezpráví dalo místu v údolí Tiché Orlice jméno. Název Luh byl dán polohou místa v lukách na břehu Tiché Orlice.

Kaliště znamenalo ve staročeštině místo, kde byly bažiny.

Název Perná bývá někdy vysvětlován tím, že při jejím vzniku museli lidé vykonávat namáhavou, pernou práci. Pravděpodobnější je však výklad, který spojuje toto toponymum s obdobným názvem saského města (dnes Pirna), odkud sem mohli páni z Brandýsa přivést první osadníky.

Jméno Rozsocha je doloženo nejprve jako jméno lesa (viz výše), které bylo zřejmě odvozeno od charakteru v něm rostoucích stromů (stromy s dvojitými větvemi) a potom přeneseno na ves, která vznikla v jeho místě.

Obtížný je výklad názvu Rviště. Pravděpodobně toto toponymum patří k tzv. mýtebním jménům - to znamemá, že označuje místo, kde byly vyrvány (vykáceny) stromy. Výklad, že jde o jméno místa, kde docházelo ke rvačkám, je velmi nepravděpodobný.

K původu názvu Říčky se vztahují dvě pověsti.

Podle první pověsti se traduje že je to podle tří slív zvaných říčky, které má dodnes vesnice ve znaku.

Pověst:

Na místě dnešní vesnice stával panský dvůr kam ne podzim když byly hony dojížděl majitel statku, pán z Doudleb. Zdá se, že správce zneužíval vzdálenosti panského sídla a že tu hospodařil příliš po svém, volně , svobodně a málo obezřetně. Jednou ho pán, když nalezl něco v nepořádku, pěkně vyhuboval. Správce se nejapně vymlouval a rozzuřil pána tak, že vytasil meč. Správce se začal bránit také a v nastalém souboji se oba navzájem probodli. Mrtví zůstali ležet na místě. Na nešťastné místo zasaidli později tři stromy, slívy řečené říčky, od kterých pak dvůr i ves převzaly své jméno. Tři říčky na kopečku se dostaly i do obecní pečeti.

Podle druhé pověsti před dávnými časy, kdy v čechách řádily loupeživé tlupy a nepřátelé ohrožovali zemi, byly zřizovány na příhodných místech odkud byl dobrý rozhled do kraje strážní věžě. Hrozilo-li nebezpečí dávala se výstražná znamení tím, že se zapalovaly mohutné hranice dříví a oheň byl dalece viditelný. Jedna taková strážná věž stála na vrcholu Hor nad nynějšími Říčkami. V tehdejší době se však osada rozkládala v Hájích a v místě nynější vesnice byla jen obydlí strážců, kteří z věžě na Horách "zřeli" do okolí a dávali výstražná znamení, hrozilo-li nějaké nebezpečí. Když pak původní osada v Hájích byla vylidněna, obyvatelé se přestěhovali do míst nynější obce pod ochranu stráží , kudy vedla známá obchodní stezka. Dle tehdejších výrazů stážní obyvatelé zřeli do kraje, proto bylo sídliště původně nazýváno "Zříčky", časem počáteční písmeno "Z" vymizelo a vznikly Říčky. Pravdivost tohoto názvu by mohl potvrzovat též původní německý název "Schützendorf", což volně přeloženo znamená střežit, chránit, tedy strážná vesnice.

převzato ze stránek http://ricky.webnode.cz/historie

Místní názvy

Pazderna

Údolí z Říček ke mlýnu. Dříve v něm bývala pazderna, kde se zpracovával len.

Kravčák

Údolí od hřbitova do Klopot

Močidla

Z Říček cestou ke Třem chalupám. Dříve se tam máčel len.

Německý les (Němčák)

Les pod silnicí na Dobrou Vodu směrem k Libchavám.

Na Žábě

Místo v lese nad kravínem s odpočívadlem.

Na Skřipkách

Západní výběžek lesa pod kopcem Podhoří.

U Hliňáku

Posezení cestou pod lesem od Skřipek ke Třem chalupám

Na Hřívě

Vyhlídkové místo na cestě od Žáby směrem na UO

na začátek ...

Výhledy ze Říček a okolí

Díky své poloze nabízí Říčky pěkné výhledy do okolí, v některých místech však lepšímu výhledu brání vzrostlý les.

Na sever a severozápad je vidět hřeben Orlických hor, nejlépe pod lesem nad kravínem.

Ze stejného místa lze vidět pardubickou rovinu s Kunětickou horou.

Z cesty vedoucí do Ústí nad Orlicí je spousta výhledů na Ústí.

na začátek ...

Literatura o Říčkách

Literatura o Říčkách je poměrně chudá. Nicméně existuje jedna kniha, kde je jim věnováno 30 stránek:

Jedná se o knihu Na besedě od V.Z. Hackenschmieda. Kniha má podtitul Báchorky, báje a pověsti a jiné vypravování lidu z okresu Lanškrounského a Ústeckého nad Orlicí a byla poprvé vydána v roce 1928. V roce 1995 ji opět vydalo nakladatelství Oftis Ústí nad Orlicí.

Odkazy na pověsti ze Říček lze najít i v pojednání Lidové pověsti z Ústeckoorlicka od Evy Koudelkové.

na začátek ...

Houby

houba

Okolí Říček je bylo vděčným místem pro mykology. Během jednoho roku jsem během venčení psa zaznamenal kolem 350 druhů hub, přičemž obtížněji určitelné druhy (pavučince, závojenky,helmovky, dřevní houby...) jsem zatím cíleně "přehlížel", to vše v okruhu do 2km od mého bydliště. Celkem tu mám v okolí přes 800 druhů hub, které se mi podařilo určit.

Bohužel, posledních pár let se deště Říčkám a okolí úplně vyhýbají, takže když už prší, tak ve středočeském krají naprší 60-70mm, kdežto v Říčkách kolem 10mm, takže s houbami je to bídné.

Mykology by mohl zajímat seznám vzácných a vzácnějších druhů, na fotky některých z nich se můžete podívat do virtuální fotogalerie.

na začátek ...

Počasí a klima v Říčkách

Orlické Podhůří patří podobně jako Ústecko-Orlicko do mírně studeného pásma (MT2-MT11), přičemž vzhledem k vyšší poloze oproti Ústí je zde teplota o něco nižší a jaro nastává o jeden až dva týdny později.

na začátek ...

Mraky nad Říčkami

mraky

Mraky nad Říčkami a zejména západy slunce plně nahrazují veškeré české televizní kanály a řekl bych, že je i dost předčí.

Připravil jsem pro vás malou galerii fotek, posuďte sami.

Fotky nejsou takřka nijak upravovány, jsou tak, jak vylezly z foťáku, maximálně je někde upraven lokální kontrast.

Viděl jsem spoustu výstav obrazů, v poslední době mi připadá zbytečné chodit na další. Stačí vyhlédnout z okna ...

na začátek ...

Geocaching

Přímo v blízkosti obce je k nalezení jedna keška, další dvě jsou v okolí obce Rviště. Informace si zdatný "kačer" najde jistě sám. [stav v r.2013]

na začátek ...

Říčky - odkazy na další stránky

Informace o Říčkách a okolí


Další odkazy

na začátek ...

Staňte se spoluautorem těchto stránek ...

Webové stránky musí poskytovat aktuální informace, jinak jsou mrtvé.

Pokud máte ke zveřejnění nějaku zajímavost, fotky, upoutávku na akci v okolí nebo jiný nápad, co by na stránkách o Říčkach mělo být, neváhejte a


(c) Míra Junek 2014,2022 (ver. 2022-08-15)