Těžká doba

Vznik názvu kapely

Původně kapela hrála pod názvem Karel Pokorný a jeho přátelé až do konce roku 2003.

Po jedné ze zkoušek jsme pochválili našeho džembistu Míru Němce (jinak též výborného učitele hry na piano v ZUŠ UO), že hrál dobře. On na to zareagoval takto:

Vždyť já jsem tam jen držel tu těžkou dobu.

V tu chvíli mne napadlo, že Těžká doba by byl dobrý název pro kapelu, protože je to krásně dvojsmyslné, tak jsem to navrhnul a prošlo to. Tenkrát jsem ještě netušil, jak prorocký název to bude.

Karel Pokorný, který chtěl zachovat své jméno v názvu, používal název Těžká doba Karla Pokorného, (a tento název používá občas i kronikář Petr Kulda), ale zbytek kapely kult osobnosti zavrhnul a nakonec se Karel musel smířit s tím, že název je jen Těžká doba.

poslední aktualizace: 4.7.2022, (c) Míra Junek